Fee Committee


S. No. Name Designation in Committee
1. Mrs. Anjana Sharma Vice Principal
2. Mrs. Madhu Mati Sharma Teacher
3. Mr. Harikishan Swami Teacher
4. Mr. Mohamad Ayub Account Officer
5. Mr. Ratanlal Swami Parent
6. Mr. Murad Ali Shaikh Parent
7. Mr. Suresh Chand Parent
8. Mr. Ashwini Gurjar Parent
9. Mrs. Deepika Upadhyay Parent
10. Mr. Ashok Sharma Vice Principal, Veer Teja Shikhsha Sansthan, Phagi
11. Mr. Ashik Shekh Alumni
  • Head Office: IIRM Jaipur Campus, Sector - 11, Tagore Path, Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan - 302020
  • +91-141 -2395402, +91-98870 04441
  • Mon-Sat - 09:30 - 17:30